Hoe wij de IT-infrastructuur van een Stichting optimaliseerden

Case study

Maatschappelijk relevant en IT in één

Mensen met een beperking zoveel mogelijk mee laten doen in de samenleving. Daarvoor zet een stichting waarmee wij samenwerken zich met hart en ziel in. Zij zorgen voor het welzijn van hun ‘cliënten’ en coachen hen richting meer zelfstandigheid en participatie. Dat vraagt het nodige van hun IT-infrastructuur. Iedere cliënt is immers uniek, en zijn dossier dus ook. Bovendien werken zij met camera’s en sensoren om ook op afstand over cliënten te waken. Maatschappelijk relevant werk en IT komen hier dus samen; een kolfje naar onze hand bij Olgreen.

‘’Als de IT niet goed werkt, raakt dat de verzorging van cliënten’’

 

Van twee maanden naar twee jaar

Het zou een opdracht van twee maanden zijn. Onze collega Viyendra werd gevraagd de servers en de daarbij behorende services die hierop draaien te stroomlijnen. Heel relevant werk: ‘’Als de medewerker niet kan werken, weet ik dat dit ook de verzorging van de cliënt raakt.’’ Het drijft hem om de serveromgevingen continue te optimaliseren en te zoeken naar verbeteringen. En dat is een succes: De twee maanden zijn inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking van twee jaar.

 

Technische innovaties ondersteunen

Een meer langdurige samenwerking bleek geen overbodige luxe. De stichting innoveert voortdurend. Viyendra is een onmisbare schakel in het contact met leveranciers van nieuwe, technische producten en denkt mee hoe ze nieuwe producten passend kunnen maken. Zo monitort de stichting bijvoorbeeld op afstand of cliënten bijvoorbeeld een epilepsieaanval krijgen. Hiervoor gebruiken zij camera’s, druk- en detectiesensoren en epi-matjes. Daarachter schuilt een complexe domotica-infrastructuur die wij voor de stichting hebben opgezet.

 

Leven van medewerkers eenvoudiger maken door automatisering

Ook maakt onze collega het leven van medewerkers steeds een beetje eenvoudiger door bestaande structurele werkzaamheden te automatiseren via Powershell scripts. Daarnaast past hij single sign-on oplossingen toe via Kerberos of ADFS. Microsoft SQL servers kennen voor onze Olgreen’ers geen geheimen, wat bij deze stichting goed van pas komt. Viyendra gebruikt deze kennis om eventuele knelpunten zo goed mogelijk in kaart te brengen en te verhelpen. Dat doet hij van ontwerp tot uitwerking en inrichting van het uiteindelijke product.

 

Gegevens uit applicaties bundelen

Een mooi resultaat dat onze collega voor deze stichting realiseerde, is het bundelen van gegevens uit verschillende applicaties. Ook ontwikkelde hij een database waaruit andere applicaties deze gegevens kunnen halen. Dit was via de bestaande applicaties niet mogelijk, en dus schreef Viyendra scripts of een SQL-koppeling zodat de gegevens uitgelezen konden worden. ‘’Alles om ervoor te zorgen dat medewerkers zo min mogelijk tijd aan techniek en zoveel mogelijk échte tijd aan de zorg voor hun cliënten kunnen besteden.’’

Viyendra

Beoordelingen

200 IT Specialisten beoordeelden 
ons met gemiddeld een 9.0

Company

Company

Call us

088-5363720

Email us

Get in touch